top of page

תקנון השימוש באתר

הכותרות בתקנון זה נועדו להתמצאות בלבד ואין לעשות בהן כל שימוש לצורך פירוש הוראותיו.

1. אתר https://www.ticare.online/ הנו אתר מקוון המנהל חנות מקוונת ברשת האינטרנט, כאשר בעלת האתר הינה מירי בן ברוך להלן: "בית העסק" או "האתר" או "מנהלת האתר".

2. המבצע פעולה ו/או רכישה ו\או הזמנה באתר מצהיר כי קרא את התקנון ונתן הסכמתו לתנאים המופיעים בתקנון. לבית העסק הזכות לשנות את התקנון מפעם בפעם ללא הודעה מוקדמת.

3. ביצוע רכישות באתר יעשה בכרטיס אשראי תקף בידי מי שהנו בעל הכרטיס, בגיר ותושב ישראל, מסירת הפרטים באתר תחשב להסכמתו המלאה של הרוכש לביצוע העסקה, במידה והרוכש מעדיף למסור את פרטי כרטיס האשראי טלפונית יוכל הוא לעשות זאת למספר הטלפון של שרות הלקוחות הרשום באתר.

4. פרטי הרוכש ישמשו אך ורק לשם ביצוע העסקה ומשלוח הפריטים.

 

5. לאחר ביצוע הרכישה באתר ישלחו פרטי הרכישה בדוא"ל אל הרוכש, ולאחר אישור התשלום על ידי חברת האשראי יסופק המוצר למזמין, וזאת במידה והמוצר לא אזל במלאי המוצע לאותו פריט.

6. הרוכש יהיה אחראי באופן בלעדי לשימוש במוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר.

7. התמונות באתר הינן להמחשה בלבד, ואין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי. במידה שנודע לך על שגיאה במידע אנא הודע / הודיעי לנו על כך ואנו נשתדל לברר את הדברים ואם צריך לתקנם.

8. מוצרי החברה אינם תרופה ואינם מיועדים לרפא מחלה כלשהי. מומלץ להתייעץ עם רופא מוסמך טרם רכישה ושימוש במוצר כלשהו והמידע המתפרסם באתר אינו מהווה המלצה רפואית.

9. יודגש כי השימוש במוצרי החברה לנשים בהריון ולנשים מניקות עלול להיות בעייתי ולשם כך עדיף להתייעץ עם רופא בקשר לשימוש זה.

10. מחירי המוצרים באתר כוללים מע"מ, המחיר אינו כולל דמי משלוח, אלא אם צוין אחרת.

11. האתר רשאי בכל עת להפסיק את הפעילות, המכירה, והשימוש באתר וזאת ללא הודעה מוקדמת, כאשר כל הזמנה שנעשתה עד למועד זה תסופק לרוכש.

12. במידה ותחול טעות בהדפסה, תיאור המוצר, מחירו, תנאי התשלום או בכל חומר אחר המפורסם באתר, רשאית מנהלת האתר לבטל את הרכישה.

13. זכויות יוצרים-הסמלים, התוכן, הצבע, התיאורים, השמות וכל מאפיין אחר הינם בגדר זכות יוצרים של החברה, כולל סימני המסחר בין שהנם רשומים ובין שלא, לרוכש הזכות לעשות שימוש באתר רק לשם ביצוע רכישה כאדם פרטי ולצרכים אישיים בלבד, בשימוש סביר ובתום לב.

14. רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

 

15. מובהר בזאת, כי השימוש בלשון זכר בתנאי השימוש, נעשה מטעמי נוחות בלבד ואין בו כדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי.

 

זמני אספקת המוצרים


16 . זמן אספקת המוצרים הנו עד 7 ימי עבודה מיום אישור העסקה בידי חברת האשראי, במניין הימים לא יבואו ימי שישי שבת וחג, איחור באספקת המוצר הנובע מכוח עליון או סיקול כהגדרתו בחוק לא יחייב את החברה והרוכש יהיה זכאי להשבה בלבד.


נוהל ביטול הזמנה והחזרת מוצרים


17 . הרוכש רשאי לבטל את ההזמנה תוך 14 יום מיום קבלת ה מוצר או ממועד קבלת פרטי העסקה, לפי המאוחר מביניהם, וזאת דרך הודעה לדוא"ל שירות הלקוחות של האתר, ההזמנה תבוטל רק כאשר המוצר הוחזר שלם, באריזתו המקורית כולל הניילון העוטף אותה וכאשר לא נעשה
במוצר כל שימוש, החזרת המוצר תעשה בדואר רשום על חשבון הקונה, והכל בהתאם לקבוע בחוק הגנת הצרכן.


18. ביטול ההזמנה יתבצע אך ורק לאחר החזרת המוצר לשולח ויונפק ללא עלות המשלוח ובקיזוז 5% מערך העסקה או 100 ש"ח, לפי הסכום הנמוך מביניהם.


תקנון הצטרפות לרשימת התפוצה


19 . האתר אינו אוסף מידע אישי אלא אם יימסר ביוזמת הגולש.


20 . גולש באתר המבקש להצטרף לרשימת הדיוור, מקבל בכך על עצמו את כללי תקנון זה ומתחייב לפעול על פיו. ההצטרפות לדיוור הינה חינמית.


21 . ברישום לדיוור נותן הגולש באתר את הסכמתו לשימוש בפרטיו כאמור לעיל וכן, בהסכמתו וברישום פרטיו, מבקש להצטרף למאגר לקוחותינו לצורך קבלת דיוור לכתובת המייל ולטלפון הנייד שלו - דיוור אשר יישלח מדי פעם על ידינו.


22 . הסרה מהדיוור ניתן לבצע באופן אוטומטי באמצעות הקישור להסרה המצורף לכל פרסום.


23 . בהצטרפותו לדיוור, מסכים הגולש באתר כי מידע ו/או הטבות שיקבל מהאתר, לרבות פרטיו האישיים, יוחזקו במאגר מידע וכי ייעשה במידע זה שימוש עפ"י שיקול דעתנו ובהתאם להוראות כל דין בכל מקרה, הפרטים לא יימסרו לצדדים שלישיים.


24. הגולש מסכים לשימוש האמור במידע ומאשר כי השימוש בו לא ייחשב כפגיעה בפרטיותו ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.


25 . הגולש רשאי לבטל את הסכמתו זו על ידי מתן הודעה בכתב על כך. במקרה של ביטול הסכמת הגולש כאמור כאן, הוא יוסר ממאגר המידע.


26. האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק את חברותו של חבר/ה ברשימת הדיוור לפי שיקול דעתו ומבלי צורך לנמק.


27 . החבר/ה יגרע מרשימת הדיוור במהלך 60 ימים ממועד קבלת ההודעה במשרדינו.


28 . האתר רשאי לשנות בכל עת ומפעם לפעם את הוראות התקנון או כל חלק מהן, כפי שימצא לנכון ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, מבלי להודיע על כך מראש.


פרטיות


29. מידע מזהה אישית שיימסר על ידי הגולש או שייאסף על ידינו יישמר במאגרי המידע של העסק למשך הזמן הדרוש על מנת לממש את מטרות השימוש במידע המפורטות במדיניות זו או למשך פרק זמן ארוך יותר כפי שיידרש או לפי הוראות הדין החל הרלוונטי.


30. העסק מצהיר בזאת שלא ייעשה שימוש בפרטי המזמינים הרשומים באתר, אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנות.


31. על תקנון זה יחול הדין הישראלי וסמכות השיפוט בכל דבר מוקנית לבתי המשפט שבתל אביב בלבד.


נושאים נוספים


32. באתר עשויים להופיע קישורים לאתרים אחרים, אך אין בכך המלצה לבקר בהם . האתר לא יישא בכל אחריות לתוכנם של אותם אתרים ולכל מידע המתפרסם בהם.

bottom of page