top of page

משלוחים והחזרות

להלן סעיפים מתוך תקנון השימוש באתר. יש לקרוא אותם בצמוד לתקנון המלא

משלוחים

זמני אספקת המוצרים
16 . זמן אספקת המוצרים הנו עד 7 ימי עבודה מיום אישור העסקה בידי חברת האשראי, במניין
הימים לא יבואו ימי שישי שבת וחג, איחור באספקת המוצר הנובע מכוח עליון או סיקול
כהגדרתו בחוק לא יחייב את החברה והרוכש יהיה זכאי להשבה בלבד .

ביטול הזמנה והחזרות

נוהל ביטול הזמנה והחזרת מוצרים
17. הרוכש רשאי לבטל את ההזמנה תוך 14 יום מיום קבלת המוצר או ממועד קבלת פרטי העסקה,
לפי המאוחר מביניהם, וזאת דרך הודעה לדוא"ל שירות הלקוחות של האתר, ההזמנה תבוטל
רק כאשר המוצר הוחזר שלם, באריזתו המקורית כולל הניילון העוטף אותה וכאשר לא נעשה
במוצר כל שימוש, החזרת המוצר תעשה בדואר רשום על חשבון הקונה, והכל בהתאם לקבוע
בחוק הגנת הצרכן .
18. ביטול ההזמנה יתבצע אך ורק לאחר החזרת המוצר לשול ח ויונפק ללא עלות המשלוח ובקיזוז
5% מערך העסקה או 100 ש"ח, לפי הסכום הנמוך מביניהם.

bottom of page